SolMånens Forlag
    v / D a n k w a r d  E.  N i e l s e n 
O-U-A

ORD- OG NAVNELISTE

Altet - universet: alt som findes, i modsætning til Intet.
Angerboda - jættekvinde, moder til Fenrisulven, dødsrigets gudinde Hæl og Midgårdsormen.
As - Aser - fællesbetegnelse for de nordiske guder, mere specifikt den ene gudeslægt, den anden er Vanerne.
Asgård - gudernes område.
Ask - den første mand, skabes sammen med Embla.
Ask Yggdrasil - Verdenstræet, livstræet.
Asynjer - gudinder.
Audhumbla - det første levende væsen, en ko.
Balder - søn af Odin, kærlighedens gud.
Bestla, jættekvinde, moder til de tre ældste aser, Odin, Vile og Ve.
Bevægelsen - i BOH er Bevægelsen betegnelsen for rummet og tiden som enhed.
Bifrost - regnbuen, asernes bro til Midgård og Udgård.
BOH - Bogen Om Huan (af asadan).
Borr - Bure's søn - de tre første asers fader.
Brisingi eller Brisingamen - en halsring, som dværgene har lavet til Freja.
Bure, Buri - de tre første asers farfar, det første levende væsen, næst efter koen Audhumbla.
Demeter - en vegetationsgudinde i den græske mytologi.
Dis - gudinde, flertal diser.
Draupnir - Drypperen, en ring som dværgene har skabt, ejes af Odin, som lægger den på Balders ligbål.
Dyd - forstås her som den livsindstilling, der dur. At 'du' er at passe sammen som to uadskillelige dele af en enhed.
Edda - den Ældre og den Yngre Edda, de to bøger der indeholder det meste af vores viden om den nordiske gudelære.
Einherjer - enekæmper, den tapre som faldt i kamp og hos Odin venter på at kæmpe i Ragnarok.
Embla - den første kvinde, skabes sammen med Ask.
Fenrir - Fenrisulvens navn.
Fenris-ulven - et barn af Loke med Angerboda, den sluger Odin i Ragnarok.
Fimbul-vinteren - en lang og streng vinter, der indvarsler Ragnarok.
Fjorgyn - et af Friggs navne, også Jordens navn.
Folkvang - Frejas bolig.
Frej - frugtbarhedsgud, af vane-slægt.
Freja - kærligheds- og frugtbarhedsgudinde af vane-slægt.
Frigg, Frigga - Odins kone.
Gabet Ginnungi - Ginnunga-gab.
Gerd - en jættedatter, som Frej forelsker sig i. ('Gerd' er samme ord som 'Jord'.)
Geri og Freki - to ulve, der ligger ved Odins fødder.
Ginnunga-gab, svælget mellem Is og Ild, hvor verden skabes af guderne.
Gjallahornet - et horn som Heimdal blæser i når Ragnarok begynder.
Guldtavler - i tidernes morgen legede guderne med dem og de vil gøre det igen efter Ragnarok. De er de uforfalskede livskræfter.
Gullvejg - en jættekvinde, muligvis dog vane, som er årsag til den første strid i verden.
Gunlød - jætten Suttungs datter, som vogtede karret "Odrører" med digtermjøden - indtil Odin stjal den fra hende.

Gyge - jættekvinde.
Gylfaginning - hovedteksten i den Yngre Edda, også kaldet Kong Gylfes Forblændelse.
Hate - en ulv som søger at sluge månen.
Havamal - også kaldet Den Højes Ord - et centralt digt i den Ældre Edda.
Havis Hal - den højes (helliges) hal.
Heimdal - den as som vogter Bifrost mod jætterne.
Himmelbjerget - stedet hvor Heimdal bor.
Hlorride - et af Tors navne.
Hræsvælg - 'Ligsvælgeren', en stor ørn der sidder ved verdens ende, vindens ophav.
Huan - foreningen af hun og han, se Bogen Om Huan.
Hugin - den ene af Odins to ravne, den anden hedder Munin.
Huldre - kvindeligt naturvæsen, 'deva'.
Hymir - en jætte.
Høder - den blinde as, som dræber Balder.
Håd - et andet navn for Høder, udtales 'Hådd'.
Hyrokkin - jættekvinde.
Hæl - underverdenens herskerinde, Lokes barn med Angerboda, skrives oftest 'Hel', hvilket dog giver anledning til misforståelser.
I Ching, ældgammel kinesisk visdoms- og orakelbog.
Ida-sletten - stedet hvor de overlevende guder og gudesønner mødes efter Ragnarok.
Intet - det ikke-skabte, i buddhismen kaldet Nirvana. Også kaldet 'Ing'.
Jætter - personificerede u-menneskelige kræfter.
Jårmungand - Midgårdsormens navn.
Kabbalah - jødisk mystik.
Karma - den overbevisning, at vi genfødes med den skæbne, vi har skabt i det forrige liv.
Kon den unge - skikkelse fra "Rig's vandring".
Kvadrant - en fjerdedel af cirklen.
Liv og Livtraser - de to mennesker der overlever Ragnarok.
Loke - halv as, halv jætte, halv mand, halv kvinde.
Lærad - den 'læ-givende' et andet navn for verdenstræet Yggdrasil.
Magni - søn af Tor, som overlever Ragnarok.
Mandshoved - Heimdals sværd.
Menglåd, Menglød - den smykkeglade, kvinden som sådan.
Midgård - menneskenes område.
Midgårdsormen - en slange eller drage, der omslutter hele menneskenes verden - også kaldet Jårmungand.
Mjølnir - Tors hammer, lavet af dværge.
Modi - søn af Tor, som overlever Ragnarok.
Munin - den ene af Odins ravne, den anden er Hugin.
Muspelsønnerne - jætter, der kommer fra Muspel, ildlandet.
Nagelfar - navnet på det skib som jætterne kommer sejlende i til Ragnarok.
Nanna - Balders kone.
Narfi eller Nari - Lokes søn.
Nidhug - en orm, der gnaver ved verdenstræets rod.
Nifel, Niflheim - Tågehjem, isens land.
Njord - af vaneslægt, fader til Frej og Freja.
Noatun - Njords bolig.

Norne - skæbnegudinde.
Norner, tre - de tre norner er helt grundlæggende skabelseskræfter.
Od - livskraft, livsvilje.
Odin - den nordiske gudeverdens hovedgud, også kaldet Alfader.
Odrører - et kar fyldt med "digtermjød", en omskrivning for den skabende visdom, som vi fødes med.
Poesi - fra græsk 'poi'ein' - at skabe. Deltagelse i verdens vedvarende skabelsesproces. Hvor filosofi og religion tendensiel er statiske, er poesi dynamisk. - Ligeligt samarbejde mellem venstre og højre hjernehalvedel. - Poesi forstås her universel og ikke-litterær.
poetisk - skabende, medskabende.
Ragna - 'den regerende', her også brugt om det altomfattende.
Ragnarok - den gamle verdens undergang og de kampe, hvori de gamle guder taber.
Rig - sandsynligvis et andet navn for Heimdal.
Rig-thula - et digt som beskriver Rigs vandring.
Rimturs - en slags jætte, en ikke-menneskelig urkraft.
Rind - jættekvinde, moder til Vale.
Ringhorn - et skib, hvorpå Balder blev bålsat.
Runer - de nordiske skrifttegn, her dog også forstået som livets grundformer.
Runestav - sammenlign 'bogstav', her dog forstået som gengivelse af en grundform.
Rok - hjul, her dog også forstået som det igang-sættende.
Saga - et af Friggs navne.
Sif - Tors kone.
Sigyn eller Sigun - Lokes kone.
Skadi eller Skade - jættedatter, Njords kone.
Skjaldskabslære - en del af den Yngre Edda.
Skuld - den ene af de tre norner.
Slanger - deres gift drypper på den bundne Loke.
Slejpnir - Odins ottefodede hest, dens moder er Loke, dens fader er hesten Svadilfare.
Skøll - en ulv som vil æde solen.
*Stjernen (BOH) - menneskets åndelige kilde.
Sufi - islamisk mystiker.
Surt - 'den sorte', den jætte der fører an i Ragnarok.
Svadilfare - en jættes hest.
Sæmund - kaldet 'den frode' (den vise) siges at have samlet den Ældre Edda.
Taoisme - sammen med 'universalismen' den ældste kinesiske visdom.
Tjalfe og Røskva - to bondebørn, der følger Tor.
Tor - en hoved-as, søn af Odin og Frigg.
Trudvange - Tors bolig.
Turs - rimturs.
Tyr - en af de ældste nordiske guder.
Udgård - jætternes område.
Udgårdsloke - en jætte, måske herskeren over Udgård, hvor jætterne bor.
Ulven - Fenrisulven.
Urd - den ene af de tre norner.
Vale - Odins søn med Rind.
Valhal - Odins bolig - det sted, som de tapre kommer til efter døden, den nordiske mytologis 'himmel'.

Valkyrie - kropsløst kvindeligt væsen som bringer
de faldne krigere til Valhal.
Vaner - gudeslægt.
Vile - en af de tre ældste aser.
Ve - en af de tre ældste aser.
Verdandi - den ene af de tre norner.
Vølve - spåkvinde, sandsynligvis dog synonym for 'urviden'.
Vølvens Spådom - nok Eddaens mest berømte og oplysende digt.
Yggdrasil - 'Odins hest', verdenstræet, livstræet.
Ymir - ur-jætten, af hvis krop aserne skabte verden.

Læs bogen: