SolMånens Forlag
    v / D a n k w a r d  E.  N i e l s e n 
O-U-A

SolMånens Forlag

 hedder sådan, fordi jeg har en vision om en landsby, hvor Fred, Fryd og Frugtbarhed er de helt grundlæggende værdier. Denne landsby kalder jeg SolMånen, fordi Solen og Månen er de mandlige og kvindelige kræfter som forenes til nyt liv.
I midten af 1960'erne gik det op for mig, at det var selve grundlaget for vores daglige liv og vores små og store handlinger og følelser - vores kultur - der var årsag til al den krig og elendighed, som jeg selv havde oplevet. Den kultur, der førte til det uhyrligste af alle massedrab i menneskehedens historie: Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945.
Jeg prøvede på at angribe kulturen ved diverse subversive handlinger og ord. Men fandt, at det var langt vigtigere og i længden mere effektivt at søge efter et alternativt grundlag for vores livsforståelse og den måde vi lever sammen på.
Dette førte i 1979 til en radikal nyfortolkning af vores egen ældgamle mytologi, som den kan findes i de oldislandske tekster om de nordiske guder, de to Edda'er. Dette arbejde føltes ofte meget mærkeligt, for det var som om jeg havde kontakt med en person fra ældgamle dage, der lod mig få indsigt i sin viden og visdom. Jeg behøvede blot at spørge - og vente - så kom svaret næsten af sig selv. Da de gamle guder kaldtes aser, kaldte jeg mig AsaDan, og den bog, hvori jeg har samlet mine digte og notater fra dette arbejde kaldte jeg Rund Asa Tro.
Siden kom jeg i kontakt med en anden bevidsthed, ja, det føltes som om noget af mig gik på rejse til et ukendt land, hvor jeg lærte en helt anden kultur at kende - et virkeligt alternativ til de forestillinger, vi i dagens  kultur er underlagte. De notater, som jeg nedskrev efter disse rejser, har jeg samlet i Bogen Om Huan. Huan betyder sådan set det samme som SolMånen: en sammensmeltning af Hun og Han på alle planer. Denne sammensmeltning er forudsætningen for alt liv, for al frugtbarhed, for al fryd og fred.
Senere samlede jeg alle mine kræfter og rensede kristendommen for alt som i mindste måde er negativt overfor det jordiske liv og dets glæder - dette kan kun en hedning gøre. Jeg mødte et vidunderligt menneske, som inspirerede mig til at skrive om Den Grønne Munk, hvori jeg med få ord skitserer en nøgen kristendom. En livsglad kristendom, som er befriet fra alle historiske forvrængninger, simpel og ligetil. Kærlighedens mysterium er stort og enkelt.
Disse tre bøger kan pejle os ind på et nyt livs- og samlivsgrundlag. Vi har ikke brug for bomber og demonstrationer. Vi har brug for tanker, der ligger hinsides de etablerede tankesystemer. For oplevelser, der ligger udenfor vores kulturelle ramme. For en verdensforståelse, der er langt større end den vi nu nøjes med.
At angribe kulturen er først og fremmest at angribe sig selv, for det er inden i alt det vi har lært, at vi kan finde vores fjende. Derfor kan meningen med en sætning eller beretning måske være vanskeligt at få øje på.
Jeg lægger disse tre bøger ud her på internettet. Så er de tilgængelige for alle, som endnu ikke har opgivet troen på, at vi sammen kan skabe en verden, som vi har lyst til at leve i og til at give videre til vores efterkommere. En verden fuld af fryd og fred og frugtbarhed! Det er muligt!

Dankward E. Nielsen, Silkeborg, den 20.02.02, kl. 20.03

Foroven kan du klikke på bogens titel og få en kort omtale af bogen. Så kan du klikke på de forskellige dele af bogen og se, om du kan lide det jeg har skrevet. Du må gerne udskrive teksten, men du må ikke mangfoldiggøre den eller udnytte den kommercielt. Jeg har ophavsretten, det er klart.
Det ville være dejligt, hvis du skriver til mig: asadan@solmaanen.dk.

August 2007: Jeg har udvidet denne hjemmeside med min musik og nogle af mine digte og en tysk afdeling. Der vil stadig komme nyt, også fra gamle gemmer..